__
Räddningstjänsten Svenska English

PRESSMEDDELANDE 2003-11-27

Norrköpings kommun ställer in djurrättshelg.

Den djurrättshelg som var planerad att äga rum i Norrköping i helgen har ställts in på grund av att Norrköpings kommun förbjudit oss att vara i Kulturkammaren. Under helgen var det tänkt att det skulle bli föreläsningar och diskussioner, främst på temat civil olydnad, samt en fest för djuren, bokbord och möjlighet till kontaktskapande och planering för de som är intresserade av att engagera sig i Räddningstjänsten. Helgen arrangerades med anledning av Räddningstjänstens 5-årsjubileum, och skulle samla folk från flera delar av landet.

Räddningstjänsten är en djurrättsorganisation som använder civil olydnad i sitt arbete för djuren. Dess aktioner grundar sig på ickevåld mot kännande varelser, respekt mot motparten, samt öppenhet. Aktivisterna är öppna med vad de gjort och vilka de är och tar det straff som deras handlingar kan tänkas leda till. Under dess femåriga historia har Räddningstjänsten fritagit nästan 500 djur som förts till nya hem där de tas om hand på ett bra sätt och får leva för sin egen skull.

Kommunen ska i sitt pressmeddelande ha förklarat sitt sabotage av vår opinionsverksamhet med att vi skulle vara odemokratiska. Räddningstjänstens aktioner är visserligen olagliga, men det behöver inte betyda att de är odemokratiska. De bygger på principer som respekterar lagen och statens möjligheter att få oss att följa dem, men motsätter sig de konsekvenser som vissa lagar kan få. En majoritet kan ha fel, på så sätt att den kan förtrycka stora grupper av andra individer. Tidigare har det uppmärksammats när olika grupper av människor diskriminerats, idag är det framförallt djuren som ses som lägre stående varelser och som tvingas utstå lidande och död för våra simpla behov. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att det finns människor som ifrågasätter det rådande systemet, och är beredda att ingripa då staten begår övergrepp.

I pressmeddelandet hänvisar man bland annat till kommunens handlingsprogram mot rasism/nazism och andra odemokratiska yttringar, som handlar om kommunens arbete mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering på grund av funktionshinder. De åsikterna bygger på förakt mot individer av andra sorter och berättigar diskriminering av dem. Som djurrättsaktivist känns det väldigt främmande att jämföras med dessa, djurrättsrörelsen är rena motsatsen på så sätt att den ser över olikheterna och kämpar för att grupper som är väldigt olika ändå ska ha sina grundläggande rättigheter.

Djurrättshelgen kommer nu att ställas in eftersom vi med så kort varsel inte har möjlighet att hitta en duglig lokal. Genom att ställa in vårt arrangemang förhindrar kommunen en konstruktiv diskussion kring civil olydnad och demokrati som det var planerat. De inskränker vår rätt att presentera vår verksamhet och en annan syn på demokrati. De har inte tagit kontakt med oss för att ta reda på var vi står eller om vi skulle kunna modifiera programmet så att till exempel planeringen av den kommande verksamheten inte skulle ske på Kulturkammaren.

För mer information kontakta Alvin Lindstam, Räddningstjänsten, på 0736-58 81 83 / 011-18 40 91.

www.raddningstjansten.org

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR