__
Räddningstjänsten Svenska English

PRESSMEDDELANDE 2003-01-23

Första frikännandet efter civil olydnadsaktion för djuren

För första gången i en svensk domstol har en civil olydnadsaktion för djuren lett till frikännande dom. I den sensationella domen från Linköpings tingrätt, som meddelades häromdagen, frikänns en kvinna som slagit sönder fönsterrutorna på en bil för att hjälpa en törstande hund. Räddningstjänsten uttalar sitt fulla stöd för domen och hoppas att fler domstolar följer exemplet.

Det var en varm dag i maj förra året som den medelålders kvinnan Ann-Charlott Johansson fick syn på en hund som var instängd i en varm bil utan frisk luft och vatten. Johansson slog sönder två bilrutor och gav hunden vatten. En polisanmälan gjordes, men utredningen lades ner.
Bilägaren krävde då Johansson på 4 763 kronor i skadestånd. Då Johansson vägrade betala, blev fallet ett ärende för Linköpings tingsrätt.

- Ann-Charlott har agerat föredömligt. Det finns många hundar som på somrarna blir inlåsta i varma bilar. Fler människor borde ingripa mot denna vanvård, säger Ida-Lovisa Rudolfsson, talesperson för Räddningstjänsten.

Ann-Charlott Johansson har framträtt med namn och bild i Östgöta-Correspondenten och säger sig kunna göra om saken. Hon säger att även fler människor försökte hjälpa hunden, och att alla i efterhand tycker att hon har gjort helt rätt. Efter att Johansson ställt in vattnet till hunden drack den upp det direkt.

Häromdagen kom domen från Linköpings tingsrätt, som skriver: "Den som begår en gärning i en nödsituation måste dock ha viss marginal för felbedömningar. Om man dömde ut skadestånd för mindre felbedömningar skulle man på ett olyckligt sätt utnyttja skadeståndets preventiva effekt och ge signalen att det är bättre att överhuvudtaget inte ingripa i en nödsituation. Detta är varken i de enskildas eller samhällets intresse."

- Denna dom får implikationer för hur vi bör se på ingripanden till djurens förmån. Det är inte bara hundar som befinner sig i nödsituationer. Tidigare har bl.a. personer som räddat hönor från fabriksliknande hönserier dömts till böter, skadestånd och fängelse. Vi får hoppas att det blir slut på detta nu, och att det blir djurplågeriet som beivras istället, säger Ida-Lovisa Rudolfsson.

Räddningstjänsten är en organisation som arbetar med konkreta ingripanden för djur som har det dåligt. Cirka 150 djur har räddats sedan starten 1999. I helgen samlas medlemmar i Räddningstjänsten till organisationens årsmöte i Göteborg.

För mer information, kontakta:

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR