Tisdagen den 12 februari kl. 13:15 ställdes djurrättsgruppen Farväl Köttindustri inför rätta vid Skövde tingsrätt, åtalade för grov skadegörelse och olaga intrång. Aktionen ägde rum på Skövde slakteri i augusti i 2001. 

Vi samlades utanför Skövde Tingsrätt klockan 12.30 för att dela ut flygblad och möta media. Totalt var vi ett tjugotal stöddemonstranter som höll i banderoller (Djur har rättigheter) & (Masslakt är det stora brottet). 
Farväl köttindustris mediakontakter gav intervjuer och även Johan som representerade stödgruppen. Media uppslutningen var god så de hade mycket att stå i. Två poliser fans på plats och övervakade demonstrationen, de var trevliga och tillmötesgående. Klockan 13.15 avbröts demonstrationen så att vi kunde följa huvudförhandlingarna. Salen var ganska full men alla fick plats.

Referat av Rättegång, Farväl köttindustri, Skövde tingsrätt 2002-02-12

De åtalade kallades in i sal 2.

De gick i tur och ordning igenom Namn och Adress på de åklagade.

Domaren kontrollerade att båda vittnena fanns på plats och Cato Gustavsson, före detta VD på Skövde Slakteri AB kallades in i salen.

Åklagaren redogör för åtalet, i en kort beskrivning återger han att gruppen åsakat skador för 189733 kr exklusive moms. Åklagaren yrkar att de verktyg och det brev som aktivisterna lämnat på slakteriet inte skall lämnas tillbaka till gruppen.

Aktivisterna erkänner att de har utfört de beskrivna handlingarna men ber att få tillbaka sina verktyg.
Åklagaren yrkar på skadestånd med 7300 kr som täcker självrisken på försäkringen för slakteriet. Han yrkat även på ett skadestånd till försäkringsbolaget Zürich med 182000kr som skall täcka kostnader för reparationer.
Aktivisterna meddelar att de inte är villiga att betala några pengar i skadestånd i och med att det vore att ge tillbaka pengar till köttindustrin.

Åklagaren redogör mer detaljerat för vad som har hänt, -gruppen bildades, de planerade i samråd aktionen, en lista på alla verktyg som beslagtagits lästes upp, åklagaren berättade sedan att de brutit sig in på slakteriet via en källardörr, och systematiskt förstört en slaktlinje, klippt av sladdar, brutit av knivseggar och slagit sönder styrkontroller och reglage.

Ida-Lovisa redogör för varför gruppen brutit sig in på slakteriet. Hon berättar även om de jordnötskakor och saft som lämnats i personalrummet tillsammans med ett brev innan avrustningen påbörjades, samt hur de ringde polisen och bad dem komma och kontrollera att avrustningen verkligen ägt rum.
Cato Gustavsson, före detta VD på Skövde Slakteri AB hörs av åklagaren. Han berättar att han arbetat för slakteriet i 5 år och att han slutat för 14 dagar sedan, ingen orsak ges till detta. Cato meddelar att inget driftstopp orsakats på grund av avrustningen men att slakteriet har haft merkostnader på närmare 40 000 kr i extra personalkostnader i och med att arbete som tidigare sköts maskinellt nu skedde manuellt. (Tillsammans med självrisken på försäkringen ger det ekonomiska skador med närmare 50 000 kr + höjd försäkringspremie, egen anmärkning) Åklagaren frågade vad som hade krävts för ett driftstopp med det ville Cato inte svara på så frågan togs tillbaka. Han berättade även att det slaktas ca 1000 grisar per dag och 120 till 130 boskap. 65% av köttet går till Stockholmsområdet. Efter det att djuren slaktats besiktigas köttet, styckas och hängs i ett kylrum som håller 7 grader Celsius. Cato bekräftar att inga skador som skulle kunna bli farliga för personalen har åsakats av gruppen.

Cato Gustavsson tillfrågas om han har haft några kostnader för att ta sig till rätten idag och kvitterar ut 880 kr i ersättning för en bilresa på 9 mil samt 700kr (skattefritt maxbelopp) i förlorad arbetsinkomst. Han sätter sig sedan på åhörar bänken. 

Ida-Lovisa förhörs av åklagaren. Frågor som ställs är: 

1. Hur kom ni in? 
De klättrade över staketet och bröt sig gemensamt in i en källardörr. De hjälptes åt alla tre, de hade var sin kofot. 

2. Varför blev det just Skövde slakteri AB?
Det låg bra till, och Skövde tillhör ett av de större slakterierna i Sverige så aktionen skulle inte drabba någon enskild familj. 

3. Hur hade ni planerat aktionen? 
Genom möten, gruppen bildades i april, maj.

4. Vems var verktygen? 
Verktygen tillhör gruppen Farväl köttindustri och ingen personligen. 

5. Hur uppkom idén? 
Vid ett av gruppens planeringsmöten.

6. Hade ni varit på slakteriet tidigare på studiebesök? 
Gruppen medgav att de varit på "ett slags studiebesök" men ville inte ge några ytterliggare kommentarer om detta.

7. Vad hände när ni kom in?
Ida-Lovisa redogjorde för hur de klättrat över staketet, brutit upp dörren, placerat kakor och saft i personalrummet tillsammans med brevet, påbörjat avrustningen av dödsmaskinerna, och sedan ringt polisen.

8. Hur lång tid tog det? 
Uppskattningsvis tog det lite längre än två timmar att genomföra avrustningen.

9. Tog ni kontakt med någon annan än polisen?
Nej.

Pelle förhörs av åklagare. Han instämmer i det som Ida-Lovisa sagt och tillade att gruppen övat på att undvika konfrontationer via rollspel och att det var viktigt för aktionsgruppen att det hela gick fredligt till och genomfördes i en positiv anda. Pelle avböjde att svara på frågor om eventuella tidigare medlemmar i aktionsgruppen. 

Fredric hörs av åklagaren. Även han instämmer i Ida-Lovisas berättelse och tillägger hur viktigt det var för gruppen att det var ett stort slakteri som avrustades och att inte en enskild familj drabbades.

Brevet som Farväl Kött Industri lämnat i personalrummet lästes upp.

Sten Ingvar Karlsson, maskinist, anställd vid Sövde Slakteri AB kallas in att vittna. Han redogör för de skador som gruppen orsakat. Gruppen ber honom att berätta om hur slaktkedjan går till från och med det att djuren tas in i slakteriet till den styckade kroppen hängs i kylrummet. Han avböjer att svara på frågan och hävdar att den saknar relevans. Gruppen frågar även vad som hade krävts för att det skulle bli ett driftstopp i produktionen, men även denna fråga besvaras inte av Karlsson.

Vittnet har inga kostnader för att ha hållit sig tillgänglig i rätten.

PAUS i rättegången i väntan på att dom mot Pelle skall meddelas klockan 14.00 i Jönköpings Hovrätt.
Klockan 14.15 samlas rätten på nytt och förhandlingen fortsätter.

Personalia gås igenom, det vill säga utbildning, eventuella drogproblem, ekonomi, uppväxt, alla tre anses vara stabila människor och det finns inget hinder för att 'normal rättspåföljd' skall kunna utdömas. Pelle som är den ende som finns med i brottsregistret sedan tidigare hälsar till rätten att både den hund och de 36 hönor som han varit med och fritagit vid tidigare tillfällen mår bra.

Åklagarens slutplädering. Han yrkar på skadestånd med 189733kr samt ett "antal månaders fängelse" för samtliga tre aktivister. 

Ida-Lovisa för Farväl Kött Industris slutplädering och uppger gruppens önskan att bli frikända.

Förhandlingen är slut. Dom faller en vecka från rättegången den 19nde februari klockan 14.00. Aktionsgruppen och stöddemonstranter beger sig sedan till ett kafé för att dricka kaffe och äta olivsoppa.

Karolina Lindén