Natten till den 27 april tog vi oss in på Gimranäs kläckerier utanför Herrljunga, Sveriges största industrier för uppfödning av värphönor. Därinne försökte vi stoppa värphönsuppfödningen genom att oskadliggöra ruvningsmaskinerna som används för att ruva de ägg som blir till värphönor och tuppkycklingar. Även styrsystem, kläckningsmaskiner mm oskadliggjordes. Ingripandet genomfördes som en öppen civil olydnadshandling, med syftet att minska lidandet för alla de hönor som annars skulle fötts upp till ett liv i misär.

På gruppens senaste möte den 3/12-05 bestämdes att Farväl Äggindustri officiellt är upplöst. De kvarvarande pengarna, ca 2000 kr, har skänkts till ett djurhem.

Senaste nytt
Daniel Hedqvist frigiven
Johan Jaatinen avtjänar fängelsestraff

Uppdaterad senast
23 februari 2006 kl 22:22

Ladda ner affischer om aktionen
pdf-format, A4-storlek
[1] [2] [3] [4] [5]


Daniel HedqvistHanna EkegrenJohan Jaatinen.

.

 Farväl Äggindustri är en del av djurrättssgruppen Räddningstjänsten.

Allt Räddningstjänstens arbete sker ideellt.
Vi är tacksamma för alla bidrag!
Pg: 112 98 26-2

Denna sida drivs av Farväl Äggindustris stödgrupp

Gå med på informationslistan för Farväl Äggindustri genom att skicka ett tomt mail till Farvalaggindustri-info