__
Räddningstjänsten Svenska English

Tjugo hönor räddade i Skåne

Fem Räddningstjänstenaktivister, gruppen "Astrid Lindgrens vänner", gick söndagen den 21 oktober 2007 in på en djurfabrik utanför Helsingborg och befriade tjugo burhöns, som fördes till en familj på landet där de nu får leva goda hönsliv.

Nedan finns en kort beskrivning av hönornas nya tillvaro några månader efter räddningen, en länk till tidningen Barometerns artikel om aktionen, gruppens pressmeddelande, samt det brev aktivisterna lämnade till de anställda på hönseriet Aniagra tillsammans med en blomma.

Hönornas nya liv

Den person som tog hand om de tjugo burhönorna skriver i ett brev från mars 2008 att de "anpassat sig väldigt bra" till sitt nya liv: "Första månaden fick de dock inte gå ut från hönshuset förrän det blev mörkt ute eftersom det var en duvhök som dröjt sig kvar här, och hönsgården är alldeles för stor för att det ska gå att sätt upp nät över den. Men nu går de ute i hönsgården på dagarna när vi inte är hemma och när vi är hemma går de helt fritt här på tomten, vaktade av vår hund, en radio som står på dygnet runt utanför hönshuset, några skräckinjagande fågelskrämmor och en berguvattrapp. Nu har de rena våryran och sprätter så det står härliga till."

Artikel i Barometern

Artikel i Barometern - Bröder fritog hönor

Gruppens pressmeddelande

"Befriade hönor vittnar om brutet löfte".

Söndagen den 21 oktober 2007 genomförde fem djurvänner en öppen fritagning av 20 hönor på Sveriges största burhönseri, utanför Helsingborg. Iförda skyddsdräkter gick de in igenom en öppen dörr och lyfte försiktigt ner hönorna i lådor. Efter sig lämnade de ett vänligt brev med sina namn och telefonnummer samt en blomma till personalen. De befriade hönorna fördes till ett nytt hem, där de kommer få leva goda hönsliv resten av sina naturliga liv.

För 20 år sedan fick Astrid Lindgren löftet av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson, att hönor inte skall behöva sitta inlåsta i burar längre. Trots detta har äggindustrin lyckats att behålla burhållningen av hönor, säger Magdalena Erixson, prästkandidat i Växjö stift.

"Det finns inget idylliskt eller naturligt med att hålla hönor i burar. Det liv hönorna uthärdar i de trånga burarna är något jag inte ens skulle önska min värsta fiende.", säger Dorna Bedhadi, språkstuderande i Göteborg.

"Astrid Lindgren berättar om hur Pippi Långström en gång bröt en piska för en man som slog en häst. Precis som Pippi behöver vi gripa in när vi ser andra som far illa", säger Emma Nykvist, student från Finland.

"Vi är vanliga människor som inte stilla vill se på när hönorna systematiskt utnyttjas i den moderna djurindustrin. Alla kan göra en insats för djuren genom att ändra sina matvanor", säger Simon Svensson student av freds- och konfliktvetenskap i Lund.

Befrielseaktionen genomfördes på initiativ av Astrid Lindgrens vänner, en djurrättsgrupp inom nätverket Räddningstjänsten.

Gruppens brev till de anställda

Till Er som arbetar på Aniagra

God morgon!

I natt besökte vi ert hönseri och räddade tjugo hönor. Vi gjorde detta eftersom vi anser att alla hönor har rätt till ett gott liv, vilket är omöjligt som burhöna. Vi har ordnat ett nytt hem åt hönorna, där de kommer att tas väl hand om.

Våra handlingar grundar sig i en önskan om glada och välmående djur. Vi vill er inget illa, utan gör detta för hönornas skull. Vi har efterlämnat en blomma till er, för att visa att våra handlingar inte riktar sig mot er som personer.

1988 fick Astrid Lindgren av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson, löftet att hönor inte skall behöva sitta inlåsta i burar längre. Trots detta har äggindustrin lyckats att behålla burhållningen av hönor.

Vid storskalig äggproduktion är det omöjligt att tillgodose hönornas behov. Hönorna fråntas sin rätt till ett bra liv och betraktas som robotliknande äggproducenter, snarare än som levande och kännande individer med ett egenvärde. Hönorna kan inte själva föra sin talan, men det ger inte oss människor rätten att utnyttja dem. Eftersom hönornas liv ligger i våra händer känner vi ett stort ansvar att se till att de har det bra,

Med vänliga hälsningar från Astrid Lindgrens vänner,
Magdalena Erixon
Dorna Bedhadi
Emma Nykvist
Olof Svensson 0737-602540
Simon Svensson

Gruppen kan kontaktas genom svensson.olof@hotmail.com

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR