__
Räddningstjänsten Svenska English

Aktion 16 åtalas

Aktivisterna som genomförde Räddningstjänsten Aktion 16 och räddade 120 hönor från Strå gård utanför Vadstena den 2 maj 2004 åtalades idag vid Linköpings tingsrätt för stöld. Aktionen var en öppen och ickevåldslig civil olydnadsaktion i protest mot det systematiska förtryck som miljontals kännande varelser utsätts för. Enligt åtalet ska vi ha stulit 116 hönor. Vi planerade först att frita 116 hönor, och skrev det i det förskrivna brev vi lämnade vid hönseriet. När vi sedan tog 120 hönor istället missade vi att ändra det i brevet varför hönseriets ägare och därmed åklagaren fick fel siffra.

Moralen

De 120 hönor som vi tog till nya kärleksfulla levde i en industri helt utan de grundläggande rättigheter de som kännande individer borde ha. Enbart på grund av att de inte tillhör samma art som vi har människan tagit sig rätten att döda och plåga andra varelser helt i onödan. Vi behöver inte ägg eller andra animaliska produkter. Ändå plågar och dödar vi miljontals kännande individer varje år för att få dessa produkter.

Vi förde dessa hönor från en förtryckande djurindustri till nya hem där de tas om hand på ett bra sätt av människor som bryr sig om dem. Där får de leva för sin egen skull, på ett mer naturligt sätt och utan att dödas när de inte är ekonomiskt lönsamma längre.

Juridiken

Att aktionen var moraliskt berättigad är inte svårt att förstå, och även om åklagaren tycker något annat har vi till och med lagen på vår sida. Djurskyddslagen säger att djur ska skyddas mot onödigt lidande. Att djuren lider i äggindustrin är uppenbart, och eftersom ägg är en onödig produkt kan det lidandet inte klassas som något annat än onödigt.

Enligt brottsbalken föreligger rätt till nödvärn mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Övergreppen på hönor och andra djur i Sverige kan, om man följer djurskyddslagen, inte klassas som något annat än ett brottsligt angrepp.

När fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse föreligger nöd, vilket också det borde räcka för att frikänna oss. Att hönornas liv och hälsa är hotat i äggindustrin är något som etologer och andra sakkunniga kan intyga.

Ett åtal om att vi "stulit" hönor skulle vi aldrig acceptera. Stöld innebära att man tar någon annans egendom för att tillägna sig det. För oss är hönorna kännande individer som finns för sin egen skull utan att ägas av någon annan, och vårt uppsåt med aktionen var inte att hjälpa oss själva utan att rädda dessa individer från ett systematisk förtryck. Vi ingrep och räddade 120 individer från onödigt lidande och en säker död i förtid.

Det är inte vi, utan djurindustrin, som utför de egentliga brotten.

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR