__
Räddningstjänsten Svenska English
Aktion 14 - Farväl äggindustri

ÄGGKLÄCKERI OSKADLIGGJORT

Natten till den 27 april tog sig Farväl äggindustri (Räddningstjänsten Aktion 14) in på Gimranäs kläckerier utanför Herrljunga, Sveriges största industrier för uppfödning av värphönor. Där inne stoppades  värphönsuppfödningen genom att ruvningsmaskinerna oskadliggjordes. Fram tills då användes de för att ruva de ägg som sedan skulle ha blivit till värphönor och tuppkycklingar. Även styrsystem, kläckningsmaskiner mm har oskadliggjorts.

Läs mer om aktionen - och allting om de senaste händelserna - på gruppens egen sida www.raddningstjansten.org/byebyeegg/

På gruppens senaste möte den 3/12-05 bestämdes att Farväl Äggindustri officiellt är upplöst. De kvarvarande pengarna, ca 2000 kr, har skänkts till ett djurhem.

Gimranäs anmält för brott mot djurskyddslagen.


__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR